Kompenzace a odškodnění za zpoždění letu

Zpoždění letu vás stojí nejenom drahocenný čas, ale stává se zkušeností velmi frustrující. Zvlášť, pokud vám uletí navazující spoj. Bohužel se jedná o nedílnou součást letecké dopravy, a proto je dobré být připravený na vzniklou situaci, znát svá práva a zkusit ze situace vytěžit maximum.

Náš praktický průvodce vám v jednoduchosti řekne, co dělat, na co máte nárok a jak získat odškodnění až 600 € při tří hodinovém zpoždění letu.

Kdy je možné žádat o odškodnění?

Podle nařízení EU musí letecké společnosti poskytnout asistenci a platit náhradu už při 3 hodinovém zpoždění. Kolik máte nárok, však závisí na rezervovaném letu a době zpoždění. O kompenzaci můžete žádat až 3 roky nazpět.

Abychom uplatnili své práva, let musí splňovat následující podmínky:

 • Pokud jde o jakýkoliv let v rámci EU či s odletem v rámci EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu)
 • Pokud máte odlet ze země mimo EU a letíte do EU. Zde je podmínka, že letecká společnost je z EU nebo operovaná partnerem EU (na letence hledejte “operated by …”. Pokud například letíte americkou společností Delta, která je operovaná francouzskou společností Air France, tak máte nárok na kompenzaci).

Máte právo na kompentazi a nechce se vám do sporu s leteckou společností? Vyplňte formulář a přenechte vše specializované firmě, která vám pomůže.

Váš let byl zpožděn – jaká máte práva?

Asistence

Jako cestující máte právo na poskytnutí péče nezávisle na příčině zpoždění, jestliže provozující letu očekává, že let bude zpožděn:

 • o 2 hodiny při vzdálenosti do 1.500 km
 • o 3 hodiny při vzdálenosti nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km
 • o 4 hodiny při vzdálenosti vice než 3.500 km

Právo na poskytnutí péče zahrnuje:

 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době
 • 2 telefonní hovory nebo emaily

Jestliže očekávaný čas odletu je o den později, vzniká vám právo na bezplatné:

 • ubytování v hotelu
 • dopravu do místa vašeho ubytování a návrat na letiště

Jestliže zpoždění trvá alespoň pět hodin, máte možnost zrušení letu. Letecká společnost vám poté musí vrátit peníze odpovídající ceně letenky včetně nevyužitých částí letu (např. navazující spoje nebo let zpět). Aerolinky vás také musí na svoje náklady dopravit do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti, pokud došlo ke zpoždění při přestupu.

V případě zpoždění letu se ohlaste leteckému dopravci operujícímu váš let (většinou na gatě), abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Během čekací doby by vám měla letecká společnost nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci.

Pokud vám asistence nebyla nabídnuta a vše jste hradili ze svého, tak si uchovejte účtenky a dopravce by měl zpětně vše proplatit, pokud byly náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Ukázka emailu přiložená na konci článku.

Letecká společnost může odmítnout nebo omezit bezplatnou asistenci a nárok na ubytování, pokud by došlo následkem toho k dalšímu zpoždění letu nebo ke zpoždění alternativního letu.

Odškodnění za zpožděný let

Ač to většina lidi netuší, tak pokud přiletíte do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na finanční odškodnění až 600 EUR. Platí to i pro děti bez vlastního sedadla. Výjimkou je pouze zpoždění letu způsobené mimořádnou okolností.

 • 250 € při vzdálenosti do 1.500 km
 • 400 € při vzdálenosti nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km
 • 600 € při vzdálenosti vice než 3.500 km

Vzdálenost vychází z místa odletu až do finální destinace včetně možných přestupů v rámci jedné rezervace. Letovou vzdálenost si můžete spočítat na DistanceFromTo.net. Pokud si nepamatujete, jak dlouhé zpoždění bylo, stránky Flightstats.com vám ukážou čas a možná i příčinu zpoždění.

V případě zpoždění a zmeškání navazujícího letu máte stále nárok na náhradu, pokud je zpoždění v případě přesměrování (zajištění nového letu) větší jak 3 hodiny do cílové destinace. Pokud ovšem zpoždění vzniklo v důsledku problému při bezpečnostní kontrole nebo nerespektováním času nástupu do letadla, tak ztrácíte nárok na náhradu.

Mimořádné okolnosti zpoždění

Mimořádné okolnosti mohou vést ke zrušení nebo zpoždění letu na příletu. Jedná se o události, které by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Příklad může být:

 • rozhodnutí řízení letového provozu
 • politická nestabilita
 • povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním letu
 • bezpečnostní rizika
 • stávky, které postihují provoz leteckého dopravce

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří například:

 • většina technických problémů, které se objeví během údržby letadla nebo jsou způsobené nedostatečnou údržbou letadla
 • srážka nástupních schůdků s letadlem
 • stávka zaměstnanců letecké společnosti

Pokud se letecký dopravce odvolá na důvody způsobené mimořádnými okolnostmi, musí je jasně vysvětlit a následně není povinen platit náhradu cestujícím.

Nenechte se ovšem oklamat. Dopravci často vydávají za mimořádnou okolnost jakoukoliv závadu nebo i jejich vlastní pochybení a to za účelem vyhnout se finanční náhradě.

Jak získat finanční odškodnění? 

Napište letecké společnosti zprávu, podobnou ukázce níže, kde zmíníte číslo letu, jméno a že žádáte o odškodnění na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Pro podání stížnosti můžete využít oficiální formulář, který vyplníte a odešlete společně s emailem. Pro kompenzaci je zapotřebí předložit letenku a palubní lístek, jako důkaz, že jste prošli odbavením.

Pokud neobdržíte odpověď nebo nejste spokojeni s odpovědí či jí zpochybňujete, můžete podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi, kde k incidentu došlo.

Pokud i přesto letecká společnost vám nedá za pravdu a cítíte se v neprávu, máte možnost soudního řízení nebo využití alternativního řešení sporů. V těchto případech doporučujeme vyplnit zde formulář a přenechat vše námi doporučené právní agentuře specializující se na tyto případy.

Váš případ posoudí zdarma a neplatíte žádné poplatky. Jedinou odměnou je pouze provize 5 až 25 % ze získané částky v případě vyhraného sporu.

Ukázka možné reklamace za zpožděný let v češtině a angličtině

Dobrý den,

Píši ohledně letu [číslo letu] v [den], který letěl z [odletové letiště] do [příletové letiště] v plánovaném čase odletu [čas odletu].

Letenku a palubní lístek posílám v příloze. Tento let přiletěl o [počet hodin] hodin později na [příletové letiště].

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kdy let byl zpožděn více jak 3 hodiny, žádám o kompenzaci [částka na základě tabulky] na účet [číslo účtu].

Bohužel vaše letecká společnost zároveň nesplnila své povinnosti vyplývající z pravidel EU a neposkytla mi pomoc ve formě přesměrování domů / ubytování / stravování / dopravu na letiště. [odstraňte dle potřeby]

Proto vás žádám o kompenzaci [celková částka]. Účtenky posílám v příloze společně s vyplněným formulářem EU pro stížnosti.

Přeji hezký den a těším se v nejbližší době na Vaši odpověď. 
[vaše jméno]

Anglicky:

Dear Sir/Madam,

I am writing to you in connection with the flight RN: [reservační číslo letu], Flight Number: [číslo letu].

The flight was supposed to depart on [den odletu] from [odletové letiště] at [čas odletu] and arrive at [čas příletu] to [příletové letiště], but it was delayed by more than 3 hours. Depature was at [skutečný čas odletu].

Under the EU Regulation 261/2004 I am entitled to the sum of € 250 in compensation and look forward to receiving the compensation within the next 14 days.

My bank account: 
Account number ...
IBAN ...

I include a copy of ...

Yours sincerely,
[vaše jméno]

Tip na závěr: Nepamatujete si vše detailně? Nemusíte se strachovat. Letecké společnosti májí právní povinnost vás informovat o vašich nárocích. Stačí se zeptat a nenechat se odbít! 

1 Vložit komentář