Kameiros

Velmi dobře dochované dórské město, jehož přesah sahá do dob antiky, kdy náleželo k trojici velkých starověkých měst, jejichž největší rozkvět nastal v období 6. a 5. století př. n. l. pro jejich rozvinuté zemědělství. Po vzniku Rhodu jeho sláva upadla. Navíc ho zničilo zemětřesení a na dlouho upadlo v zapomnění.

Najdete ho rozložené na svahu kopce, kdy v antice mívalo tři zóny – v dolní části se nacházel trh, střední část byla obytná a nahoře byla akropole. Ve městě lze i dnes najít pozůstatky tohoto velkolepého období – jsou tu dva základy chrámů, sloupy z helénského domu, kašna pocházející z klasického období i zbytky akropole.

Město bylo ve starověku známo také díky své proslulosti v pěstování fíků, vína a výrobě olivového oleje. Kamiros považovali za svůj domov i velcí básnící – Peisandros a Anaxandries. Dnes je z města významná archeologická lokalita, která nabízí okusit výjimečnou atmosféru a také kráčet po stopách slávy v dávno minulých dobách i návštěvníkům.

teeCestovní průvodce
zobrazit více

Co vidět v Kameiros

Inspiruj lidi kolem nás. Vkládej nový obsah, sbírej pírka a získej zde profil cestovního průvodce. Více...

PŘIDAT NOVÉ MÍSTO / CÍL

Články a cestopisy

Aktuálně se zde nenachází žádný článek

Budťe první a podělte se o svůj zážitek sepsáním krátkého článku či cestopisu. Text nám pošlete na email inforemove@ara.cz a v případě jeho publikování od nás dostanete krásné ara.cz tričko.

Staň se cestovním průvodcem + získej finanční ohodnocení

Zapoj se aktivně, sbírej pírka a vydělávej: 1 pírko = 1 koruna. Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním.
Už jsme rozdali 28823 pírek.

Navrhnout místo Navrhnout místo