Jazyk a kultura v Rusku

Úředním jazykem na celém území země je ruština. V jednotlivých národnostních republikách jsou pak užívány další jazyky, jako například altajština, čečenština či tatarština. Celkem se zde hovoří 31 jazyky, pravděpodobně se s nimi ale nesetkáte. 

Slovanský jazyk ale azbuka

Ruština patří do skupiny slovanských jazyků a mnoho Čechů je schopno pochopit význam mluveného slova. Psaný text je pro nás ale jako španělská vesnice! Jediným oficiálním písmem je azbuka, a tak ani v dnešní době globalizace nelze počítat s nápisy psanými latinkou ani na turisticky zajímavých místech. 

Náboženství a ruské svátky

Velký náboženský, ale i kulturní význam má Ruská pravoslavná církev. Aktivně se k ní hlásí polovina obyvatelstva, ovšem i nevěřícími je uznávána jako významný symbol kulturního dědictví. Druhým nejvýznamnějším náboženstvím je islám, který do země přišel s turkickými národy z Kavkazu. Na řídce osídlené Sibiři si jednotlivé národy udržují svá původní animistická náboženství. 

Ruské svátky

Mladí lidé mají tendence se vracet k původnímu pohanskému náboženství, které do místní kultury přineslo mnoho tradic. Velmi oblíbeným je starý pohanský svátek Maslenica, kdy lidé oslavují příchod jara a vyprovází zimu. Celý týden jí bliny, tedy palačinky, symbolizující slunce. 

Další významné svátky vychází z křesťanství. Největším z nich je Pascha, pravoslavné Velikonoce. Lidé celý týden oslavují zmrtvýchvstání Krista. Kdokoliv může přijít do kostela a zazvonit na zvon na oslavu Krista. Příbuzní a přátelé se vzájemně navštěvují a dávají si velikonoční dárky. Oslavy završuje Velikonoční hostina, kde nesmí chybět kulič, obdoba našeho mazance, tvarohový dezert pascha a zdobená vejce na okrasu.

Druhým nejdůležitějším svátkem jsou pravoslavné Vánoce, kterým předchází týdenní půst. Ten je 7. ledna ukončen vánoční bohoslužbou, po které následuje bohatá večeře. Tradičním pokrmem je kuťja, sladká kaše z ječmene či pšenice. Podobné jsou i oslavy Nového roku 31.12., kdy lidé usedají ke slavnostnímu stolu, zpívají koledy, předávají si dárky, které přinesl děda Mráz a domov je vyzdoben tradiční výzdobou včetně stromečku - jolky.

Ruské památky zapsané v UNESCO

Rusko má v současné době 30 zápisů na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Seznam památek UNESCO:

 • Historické centrum Petrohradu a související skupiny památek
 • Kižský pogost
 • Moskva – Kreml a Rudé náměstí
 • Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu
 • Kulturní a historický komplex Soloveckých ostrovů
 • Historické památky Novgorodu a okolí
 • Bílé památky Vladimiru a Suzdalu
 • Architektonický komplex Trojicko-sergijevské lávry v Sergijevě Posadu
 • Chrám Nanebevstoupení Páně v Kolomenském
 • Komijské pralesy
 • Jezero Bajkal
 • Kamčatské sopky
 • Zlaté hory Altaje
 • Západní Kavkaz
 • Kurská kosa
 • Komplex Ferapontova kláštera
 • Centrální Sichote-Aliň
 • Citadela, staré město a opevnění Derbentu
 • Uvsunurská kotlina
 • Komplex Novoděvičího kláštera
 • Přírodní systém Wrangelova ostrova
 • Historické centrum JaroslavleStruveho geodetický oblouk
 • Náhorní plošina Putorana
 • Přírodní park Lenské sloupy
 • Starobylé město Chersonésos a jeho chora 
 • Bulgarský historický a archeologický komplex
 • Krajina Daurie
 • Chrám a klášter Zesnutí přesvaté Bohorodice v ostrovním městě Svijažsku
 • Chrámy pskovské architektonické školy
ChalottPandaCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 99442 pírek.

1 pírko = 1 koruna