Vstupní podmínky a víza do Ruska

Vstupní a výstupní doklady

Pro vstup do země je po občanech České republiky vyžadován platný cestovní pas a ruské vízum. To vám bude vydáno osobně před vstupem do země na konzulátu nebo velvyslanectví Ruské federace nebo na Ruském vízovém centru.

Zvací dopis

Žádost je potřeba podat v anglickém nebo ruském jazyce a přiložit zvací dopis. Ten je možné zakoupit u cestovních agentur.

Cestovní pojištění

Dále musíte mít vyřízené cestovní pojištění platné po celou dobu platnosti víza. Vyhotovené vízum vám bude vydáno do deseti pracovních dní a zaplatíte poplatek 1 000 Kč

Platnost víza

Základní vízum je platné pouze pro jeden vstup do země! Pokud máte v plánu z Ruska vycestovat a opět se vrátit zpět, je třeba si zažádat o vízum dvou nebo vícevstupové

Imigrační karta

Při každém vstupu do země musí každý návštěvník vyplnit imigrační kartu a její příslušnou část neustále nosit přiloženou k cestovnímu pasu. Pokud se v Rusku budete zdržovat déle než tři dny, musíte se také zaregistrovat u místní policie.

ChalottCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna