Jazyk a kultura v Severním Irsku

Oficiálním jazykem země je angličtina, mezi kulturní bohatství národa však patří také irština a jeden z dialektů skotštiny, kterému porozumíte jen s obtížemi. Na druhou stranu se s ním setkáte velmi zřídka a pouze ve venkovských oblastech.

Náboženství v Severním Irsku

Nejběžnějším náboženstvím v Irsku je protestanství, země je však v tomto ohledu velmi liberální.

Severni Irské památky zapsané v UNESCO

Severni Irsko má v současné době 1 zápis na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Seznam památek UNESCO:

káťaPandaCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna