Jazyk a kultura v Peru

V dnešní době se v Peru domluvíte jejich oficiálním úředním jazykem, tedy Španělštinou. Mnoho lidí mluví také dalším z úředních jazyků, kterým je zmíněná Quechua. Tak jak je však země velká, s tolika se dnes setkáte dialekty, především v oblasti peruánské džungle. Na jezeře Titicaca se mluví jazykem Aymara či Quechua. Pokud neovládáte Španělštinu, zkuste v hlavních turistických oblastech angličtinu, i když moc často nepochodíte. Každá základní zásoba Španělštiny je do Peru vhodná.

Minislovník a základy španělštiny

Naučte se pár jednoduchých frází a udělejte dobrý dojem na místní obyvatele:

Česky Španělsky
Ano / Ne Sí / No
Ahoj Hola
Dobrý den / Dobrý večer Buenos días / Buenas tardes
Dobrou noc Buenas noches
Na shledanou Adiós
Děkuji Gracias
Dobře / velmi / špatně Bien / Muy / Mal
Prosím Por favor
Promiňte Perdone
Není zač de nada
Velmi mne těší Encantado/a, Mucho gusto
Jak se máte, jak to jde? ¿Qué tal estás?
Jak se máš?  ¿Cómo estás?
Mám se velmi dobře Estoy muy bien
Odkud jsi? / Jsem z České republiky, z Prahy ¿De dónde eres? / Yo soy de República Checa, de Prag
Jak se jmenuješ? / Jmenuji se … ¿Como te IIamas? / Me llamo
Lékař / jsem nemocný Médico / Me encuentro ma
Nebezpečí Peligro
Pán / Paní / slečna Seňor / Seňora / Seňorita
Vchod / východ Entrada / Salida
Otevřeno / Zavřeno Abierto / Cerrado
Dnes / Zítra Hoy / Mañana
pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado / Domingo
jedna / dva / tři / čtyři / pět un,uno,una / dos / tres / cuatro / cinco
šest / sedm / osm / devět / deset seis / siete / ocho / nueve / diez
dvacet / třicet / čtyřicet / pě tset / šest set veinte / treinta / cuarenta / cincuenta / sesenta
sedm set / osm set / devět set / sto / tisíc setenta / ochenta / noventa / cien / mil
Mluvíte anglicky? ¿Habla inglés?
Nerozumím vám No entiendo
Kolik to stojí? ¿Cuánto es?
Kde se nachází …? ¿Dónde está?
Víno / Pivo / Voda Vino / Cerveza / agua
Restaurace / Menu Restaurante / Carta
Toalety Servicios!

Kultura a peruánský způsob života

Peru je a vždy bude zemí s velkou historií, která se odráží především v současné kultuře a životním stylu místních. Přestože je Peru velice rozsáhlou zemí, 25 % obyvatel se soustřeďuje do současného hlavního města – do Limy a okolních slumů. V zemi dosud žijí potomci původních indiánských kmenů, kteří tvoří prakticky téměř 50 % obyvatel celé země.

Indiánské kmeny

Před okupací Španěly, kdy v zemi vše včetně náboženství, architektury, zvyků a zákonů bylo silně Španěly ovlivněno, žilo v Peru mnoho indiánských kmenů. Však díky rozsahu země a mnoha špatně dostupným místům v horách, kde doposud žijí původní incké kmeny, se řada kulturních zvyklostí a španělským vlivem nedotčený způsob života zachovaly.

Díky tomu stále dnes v odlehlejších vesnicích a městech potkáte domorodé obyvatele, žijící zemědělským životem, oblečené do jejich domorodého barevného oblečení a mluvící původním jazykem. Quechua, tedy původním jazykem Inků, mluví doposud přibližně 6 až 8 milionů lidí. Tyto potomky původních Inků rozhodně poznáte, na rozdíl od lidí žijících například v Limě, mají tmavší pleť a více indiánské rysy.

Peruánská nezávislost

Velmi důležitým jménem nejen v Peru je jméno jejich revolučního vůdce Simóna Bolívara, který převzal vládu nad zemí po vyhlášení Peruánské nezávislosti a konce španělské okupace v roce 1821. Jsou po něm pojmenované ulice nejen v Peru ale i okolních zemích. Název země Bolívie tedy není čistě náhodný. Přestože si Peru následně prošlo jednou krizí za druhou, přes válku s Chile, ekonomickou krizí a vojenskými převraty, dnes je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v celé Jižní Americe. Tato země si prošla mnohými zkouškami, přesto úchvatné je, jak si dokázala v takové míře zachovat svoji tvář.

Náboženství v Peru

V dnešní době je většina místních obyvatel katolíky, avšak setkáme se i s celou řadou dalších náboženství.

Obecně jsou Peruánci velmi vstřícní a milí lidé, neradi vstupují do jakýchkoliv konfliktů. S místními je zvykem se zdravit tak jako u nás potřesením rukou a obvyklé jsou i polibky na tvář mezi oběma pohlavími.

lucienneCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna