Vstupní podmínky a víza do Číny

Většina lidí má cestu do Čínské lidové republiky spjatou s nutností návštěvy čínské ambasády a zařízením turistického či jiného víza. Vízum uděluje na žádost Velvyslanectví čínské lidové republiky. To také zodpoví případné dotazy ohledně budoucí cesty či aktuální situace v zemi. Žádost o vízum nelze podat elektronicky ani poštou, jak to platí u některých států, ale pouze osobně v úředních hodinách ambasády. Pro samotnou návštěvu Tibetu je nutné přímo zvláštní povolení udělené čínskými úřady.

Cestování do Číny bez víza

V současné době je však možné se v určitých případech dostat do Číny i bez nutnosti sjednání vstupního víza.

Přímý tranzit do 24 hodin

Turista, který cestuje letecky s přestupem na mezinárodním čínském letišti, je osvobozen od nutnosti mít platné vízum, za předpokladu, že v tranzitním prostoru se nezdrží více než 24 hodin, má platnou letenku i rezervované místo v letadle.

Tranzitní pobyt v čínských městech do 72 (144) hodin

Pokud má zahraniční návštěvník platnou letenku s termínem odletu během 72 hodin, může navštívit  města Peking, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dailan, Xian, Guilin, Kunming, Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin a Nanjing. Při návštěvě těchto měst bez víz, by měli turisté pamatovat především na to, že hranice těchto správních oblastní není možné během pobytu překročit. Pokud by návštěvník nemohl dané město do 72 hodin ze závažných důvodů (např. náhlé onemocnění) opustit, je nutné požádat příslušné imigrační oddělení o udělení víza.

Od roku 2016 je možné v provinciích Šanghaj, Zhejiang a Jiangsu pobývat až 144 hodin. Ke vstupu a odjezdu je možné použít jak mezinárodní letiště v Šanghaji, Hangzhou a Nanjing, tak i dva přístavy v Šanghaji a severní vlakové nádraží v tomto městě. Nově je také možné se mezi těmito třemi správními oblastmi bez omezení pohybovat.

Návštěva Hong Kongu a Macaa

Za účelem turistiky a cestování mohou občané České republiky navštívit města Hong Kong a Maccao a pobývat zde bez víza, a to maximálně 90 dnů. Pro vstup do Pevninské Číny z uvedených oblastí je však platné vízum nutné.

Držitelé průkazu pobytu cizince

Čeští občané, kteří navštíví Čínskou lidovou republiku za účelem studijního či pracovního pobytu musí do 30 dnů navštívit některý z místních úřadů Veřejné bezpečnosti, kde jim bude udělen tzv. Aliens' Residence Card, tedy průkaz o pobytu cizince. Díky němu mohou v době platnosti průkazu do Číny vstupovat i ji opouštět bez nutnosti žádat o vízum.

Velvyslanectví ČLR

Vzhledem k tomu, že podmínky bezvízového vstupu do Čínské lidové republiky se často mění, měli by zájemci před cestou vždy kontaktovat Velvyslanectví ČLR v Praze, které poskytne aktuální informace.

Taktéž cestovatelé, kteří plánují požádat o udělení víza, by měli počítat se změnami. Od 18. ledna 2017 má velvyslanectví možnost chtít po žadatelích o vízum, kromě pohovoru, i odebrání otisků všech deseti prstů. V průběhu roku 2017 tak může snadno nastat situace, kdy budou muset odběr otisků prstů strpět všichni občané ČR cestující do Číny.

HonzaCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna