Zrušení letu a odepření nástupu na palubu

Cestování dokáže být krásné a zároveň nevyzpytatelné, i když se připravíte sebe líp. Pokud máte smůlu, existuje přibližně tří procentní šance, že váš let může být zrušen, případně může dojít k přeplnění letu a vás nepustí na palubu. Ačkoliv obě situace jsou velmi nepříjemné, dobrá zpráva je, že kromě nároku na alternativní let máte právo i na finanční odškodnění ve výši až 600 eur.

V každém případě zůstaňte v klidu a nepanikařte. Jedná o nedílnou součást letecké dopravy, proti které jste chránění nařízením EU, a letecká společnost se o vás musí postarat.

Kdy je možné žádat o kompenzaci?

Při zrušení letu nebo nevpuštění na palubu máte nárok na obdobnou kompenzaci jako u letu zpožděného. Let musí splňovat následující podmínky:

 • pokud jde o jakýkoliv let v rámci EU či s odletem v rámci EU (včetně Norska, Švýcarska a Islandu)
 • Pokud máte odlet ze země mimo EU a letíte do EU. Zde je podmínka, že letecká společnost je z EU nebo operovaná partnerem EU (na letence hledejte “operated by …”). Pokud například letíte americkou společností Delta, která je operovaná francouzskou společností Air France, tak máte nárok na kompenzaci.

Máte právo na kompentazi a nechce se vám do sporu s leteckou společností? Vyplňte formulář a přenechte vše specializované firmě, která vám pomůže.

Váš let byl zrušený nebo vám byl odepřen nástup – jaká máte práva?

Jako cestující máte právo na přesměrování letu a poskytnutí péče nezávisle na příčině zrušení letu. Což je i případ, kdy letadlo sice vzlétlo, ale bylo nuceno se vrátit na letiště odletu a vy jste byli přesměrováni na jiný let. Dále i v případě odepření nástupu do letadla z provozních důvodů nebo v důsledku nedostatku míst, kdy se dobrovolně nevzdáte svého sedadla.

Právo na přesměrování letu

Přesměrování znamená, že vám bude nabídnuta jiná varianta letů do cílové destinace v nejbližším možném termínu. Pokud letecký dopravce nenabídne vhodně přesměrovaný let nebo s přesměrováním nebudete souhlasit, máte nárok na vrácení peněz a odškodnění.

Pokud letecký dopravce jednostranně sám rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, aniž by nabídl přesměrování, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).

Právo na poskytnutí péče zahrnuje

 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době
 • 2 telefonní hovory nebo emaily

Jestliže očekávaný čas odletu je o den později, vzniká vám právo na bezplatné:

 • ubytování v hotelu
 • dopravu do místa vašeho ubytování a návrat na letiště

Pokud jste si rezervovali lety zvlášť u různých leteckých dopravců a jeden z těchto letů je zrušen, proplácejí se výdaje pouze za daný zrušený let.

V případě zrušení letu na poslední chvíli se ohlaste leteckému dopravci operující váš let, který by vám měl poskytnout bezplatnou asistenci.

Pokud vám asistence nebyla nabídnuta a vše jste hradili ze svého, tak si uchovejte účtenky a dopravce by měl zpětně vše proplatit, pokud byly náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. 

Letecká společnost může odmítnout nebo omezit bezplatnou asistenci a nárok na ubytování, pokud by došlo následkem toho ke zpoždění alternativního letu.

Odškodnění za zrušený let

Při zrušení letu máte nárok na stejnou kompenzaci jako u letu zpožděného, musí být však navíc splněny následující podmínky. Pokud jste nebyli informování o zrušení letu:

 • více jak 14 dní před jeho uskutečněním
 • mezi 14 a 7 dny před plánovaným letem a nebylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste odletěli maximálně o 2 hodiny před původním odletem nebo se dostali do cílové destinace nejpozději o 4 hodiny později
 • méně než 7 dnů před plánovaným odletem a nebylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste odletěli maximálně o 1 hodinu před původním odletem nebo se dostali do cílové destinace nejpozději o 2 hodiny později

Na náhradu nárok nemáte v případě mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření.

Jestliže jsou podmínky splněny, výše odškodnění se určuje podle letové vzdálenosti. Stejné odškodnění je platné i při odepření nástupu na palubu letadla a platí i pro děti bez vlastního sedadla!

 • 250 € při vzdálenosti do 1.500 km
 • 400 € při vzdálenosti nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km
 • 600 € při vzdálenosti vice než 3.500 km

Vzdálenost vychází z místa odletu až do finální destinace včetně možných přestupů v rámci jedné rezervace. Letovou vzdálenost si můžete spočítat zde.

Pokud vám letecký dopravce nabídl přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle kategorií zpoždění, lze náhradu snížit o 50 %.

Mimořádné okolnosti zrušení

Mimořádné okolnosti mohou vést ke zrušení letu. Jedná se o události, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Příklad může být:

 • Rozhodnutí řízení letového provozu,
 • politická nestabilita,
 • povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním letu,
 • bezpečnostní rizika,
 • stávky, které postihují provoz leteckého dopravce.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • Většina technických problémů, které se objeví během údržby letadla nebo jsou způsobené nedostatečnou údržbou letadla,
 • srážka nástupních schůdků s letadlem,
 • stávka zaměstnanců letecké společnosti.

Pokud se letecký dopravce odvolá na důvody způsobené mimořádnými okolnostmi, musí je jasně vysvětlit a následně není povinen platit odškodnění cestujícím. Nicméně vám stále musí proplatit peníze za letenku.

Nenechte se ovšem oklamat, jelikož dopravci často vydávají za mimořádnou okolnost jakoukoli závadu nebo i jejich vlastní pochybení za účelem se vyhnout finanční náhradě.

Jak získat finanční odškodnění? 

Finanční odškodnění u zrušených letů nebo v případě odepření nástupu na palubu bývají snadněji dosažitelnější, než je tomu u zpožděných letů. Napište letecké společnosti zprávu, viz ukázka níže, kde zmíníte číslo letu, jméno a zažádáte o odškodnění na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Pro podání stížnosti můžete využít oficiální formulář, který vyplníte a odešlete společně s emailem. Pro kompenzaci je zapotřebí předložit letenky.

Pokud neobdržíte odpověď nebo nejste spokojeni s odpovědí či jí zpochybňujete, můžete podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi, kde k incidentu došlo.

Pokud i přesto letecká společnost vám nedá za pravdu a cítíte se v neprávu, máte možnost soudního řízení nebo využití alternativního řešení sporů. V těchto případech doporučujeme vyplnit zde formulář a přenechat vše námi doporučené právní agentuře specializující se na tyto případy.

Váš případ posoudí zdarma a neplatíte žádné poplatky. Jedinou odměnou je pouze provize 5 až 25 % ze získané částky v případě vyhraného sporu.

Ukázka možné reklamace za zrušený let nebo za odepření nástupu na palubu

Dobrý den,

Píši ohledně letu [číslo letu] v [den], který letěl z [odletové letiště] do [příletové letiště] v plánovaném čase odletu [čas odletu].

Tento let byl zrušen. /  V důsledku nedostatku míst mi byl odepřen nástup na palubu. Letenku posílám v příloze. 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 žádám o kompenzaci [částka na základě tabulky] na účet [číslo účtu].

Bohužel vaše letecká společnost zároveň nesplnila své povinnosti vyplývající z pravidel EU a neposkytla mi pomoc ve formě přesměrování domů / ubytování / stravování / dopravu na letiště. [odstraňte dle potřeby]

Proto vás žádám o kompenzaci [celková částka]. Účtenky posílám v příloze společně s vyplněným formulářem EU pro stížnosti.

Přeji hezký den a těším se v následujících 14 dní na Vaši odpověď a zaslání odpovídajícího odškodnění. 
[vaše jméno]

Jak sami vidíte, není potřeba ihned panikařit a kazit si zážitek z dovolené. Situaci lze rozumně řešit, a pokud nejste limitováni časem, tak se situace může obrátit i k vašemu prospěchu.

0 Vložit komentář