Jak vybrat cestovní pojištění

Chystáte se do zahraničí a chcete se dozvědět všechno důležité o cestovním pojištění? Ve spolupráci s Alenou Kejzarovou, profesionální pojišťovací poradkyní, jsme pro vás připravili návod, jak si vybrat cestovní pojištění podle vašich potřeb a za co nejlepší cenu, dále co dělat v případě nehody.

Až na Evropské zdravotní pojištění, na které se nelze spoléhat, nemáte hrazenou základní zdravotní péči v zahraničí. Shodou náhod se vám něco stane, a pokud nemáte cestovní pojištění, tak jste nuceni vše hradit ze svého. V některých případech se může jednat o desítky až sta tisíce korun. Dobré pojištění lze sehnat již za pár desítek korun a kromě dopřání si klidného spánku vám může zachránit i život, což už je dobrý důvod, proč se mu věnovat detailněji.

1. Vědět, co chceme pojistit a na co si dát pozor

Základním účelem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Pokud využijete lékařskou pomoc v zahraničí v případě onemocnění či úrazu, tak pojišťovna vám uhradí veškeré náklady spojené s léčbou a hospitalizací.

Kromě krytí léčebných výloh pojišťovny nabízí široké spektrum pojišťovacích doplňků:

 • Pojištění rizikových sportů - rádi zkoušíte nové a zábavné věci na dovolené? Základní pojištění nezahrnuje většinu adrenalinových věcí. Vodní sporty či i vysokohorská turistika spadá do rizikových sportů a je proto nutné si prověřit, zda sportovní aktivity, které se chystáte na dovolené provozovat pokrývá vybrané pojištění.
 • Pojištění ztráty nebo odcizení zavazadel - na první pohled velmi chytré připojištění. Ovšem po přečtení pojistných podmínek zjistíte, že existuje tolik podmínek a výjimek, že v mnoha případech dojde k minimální až nulové kompenzaci ze strany pojišťovny. Výjimka může nastat, pokud dojde při cestě letadlem ke zpoždění nebo ztrátě zavazdel. Pojišťovna následně proplácí náklady spojené s nákupem nezbytných věcí. 
 • Pojištění odpovědnosti za škodu – chrání vás, pokud nechtěně zaviníte nehodu či omylem způsobíte újmu na zdraví třetí osobě, viz hlavně při sjezdovém lyžování, nebo cyklistice. Autonehoda se ovšem na toto pojištění nevztahuje.
 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo smrti – hodí se, pokud máte v plánu aktivnější dovolenou. Pokud ovšem máte sjednanou životní pojistku, tak se ujistěte, zda se pojištění vztahuje i na zahraniční cesty, případně na sportovní aktivity, ať si zbytečně neplatíte pojistku dvakrát.
 • Pojištění zrušení zájezdu – pokud je šance, že se objeví oprávněný důvod pro zrušení cesty, který pojišťovna uzná, nebo chcete mít pouze jistotu v případě výskytu náhodné události, tak může přijít vhod pojištění storna zájezdu.
 • Repatriace - jedná se o převezení z ciziny zpět do České republiky v případě úrazu, aniž byste cokoliv hradili. Repatriace je již součástí základního balíčku léčebných výloh. Pokud to tak není, tak pryč od pojišťovný nebo dopojistit, jelikož převoz je mnohdy velmi drahý!
 • Pojištění auta - pokud jedete do zahraničí svým autem, je doporučené si sjednat nejen havarijní pojištění, ale i pojištění poruch, které může příjit vhod. Rovněž nezapomeňte si zkontrolovat a vzít s sebou zelenou kartu.

Základní součástí pojištění je v dnešní době i asistenční služba, které můžete kdykoli zavolat a nechat si v případě pojistné události jakkoliv poradit či požádat o tlumočení. Pokud neumíte dobře anglicky či neovládáte místní jazyk, tak klaďte důraz na kvalitu asistenční službu a přečtete si recenze na internetu o pojišťovně. Pracovník na druhé straně telefonu je to jediné co vám „zbyde“ v případě nehody či úrazu.

Pojistné limity

Víte co si chcete pojistit a přemýšlíte nad limity? Právě ty a cílová destinace ovlivňují nejvíce výslednou cenu cestovního pojištění. Ideálně volte takové limity pojistného plnění, aby pokryly i horší případy nehod a odpovídaly charakteru plánované cesty.

 • Evropská unie – v rámci EU by mělo stačit jakékoliv běžné cestovní pojištění s limitem alespoň 1 500 000 Kč.
 • Rozvojové země – do těchto zemí je dobré mít pojistné plněním alespoň 2 500 000 Kč z důvodu repatriace, která může být v některých případech velmi drahá.
 • Vyspělé země – do těchto zemí mějte raději minimální pojištění 3 000 000 a více z důvodu dražší zdravotní péče. V rámci USA je dobré mít limit ještě vyšší či neomezený.

Pojistné podmínky

Obecně platí, že pojišťovny nerady platí a snaží se proto najít různé možnosti či výluky, jak se placení vyhnout či ho snížit na minimum. Při výběru pojištění se proto neřiďte pouze podle ceny a výše limitů, které jsou na první pohled viditelné, ale ptejte se i na pojistné podmínky nebo si o nich přečtete na webu. Ano, je to ten velký dokument, který se nikomu nechce číst. Jakmile však do něj jednou nahlédnete, budete překvapeni, co všechno může spadat do výluk cestovního pojištění, viz například:

 • Pokud se chystáte do hor nebo na feraty, zjistěte si nadmořskou výšku, do které platí vaše cestovní pojištění. Nadmořská výška je často limitem k neplnění pojistné události, která vás může nemile překvapit.
 • Běžné cestovní pojištění se často vztahuje pouze na letní rekreační aktivity. Vodní sporty typu sjíždění divoké řeky, jachting, potápění či zimní sporty jsou často nutné si připojistit a to včetně lyžování, jízdy na snowboardu či běhu na lyžích.
 • Pokud si nemoc či zranění, které není stabilizované, přivezete do zahraničí, a tam až vyhledáte lékařskou pomoc, tak vám pojišťovna může odmítnout cokoliv proplatit. Rovněž pokud pojistná událost vznikla před sjednáním pojištění či pokud ke škodě došlo důsledkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu.
 • Pojištění odpovědnosti za škody se nevztahuje na řízení motorového vozidla.  Pojištění je proto nutné si sjednat přímo v autopůjčovně.
 • Pokud pojistná událost nastala v souvislosti s požitím omamných látek či alkoholu může dojít ke krácení pojistného plnění či úplnému zrušení.
 • V případě těhotenství má každá pojišťovna stanovenou dobu, do kdy proplácí léčební výlohy spojené s těhotenstvím. Zpravidla do 26. týdne těhotenství.
 • V případě plnění za zcizené věci je nutné mít vše nahlášené na policii, mít od všeho účtenky a doložit, že došlo k překonání překážek při krádeži (rozbitý zámek, poničené dveře apod.). Zároveň neočekávejte vrácení plné hodnoty ukradeného zboží, nýbrž pouze odhadovanou cenu zboží na základě jeho stáří.
 • Ukradnou-li vám v zahraničí peníze, platební karty, letenky či jiné cennosti, tak vám je pojišťovna neproplatí. Rovněž řada pojišťoven neproplatí ani fotoaparáty, kamery, počítače, mobilní telefony či navigace!
 • Ukradli vám věci ze stanu nebo odjinud než z kufru auta a to ještě mimo večerní hodiny? Pokud ano, tak můžete mít smůlu u své pojištovny a ta vám odmítne ztrátu pokrýt.
 • Pokud dojde k odcizení věcí při přepravě, typicky při letecké přepravě, nebo při uložení věcí v prostorách tomu určeným, tak za krádež odpovídá přepravce nebo provozovatel úschovny, nikoliv vaše pojišťovna.
 • Cestovní pojištění se nevztahuje na škody způsobené živelnými katastrofami či politickou nestabilitou, zároveň se nevztahuje na země, kde není bezpečné cestovat podle doporučení ministerstva zahraničí.

2. Možnosti sjednání cestovního pojištění

Sjednání cestovního pojištění je v dnešní době opravdu jednoduché. Sjednat si jej můžete jednoduše přes internet, telefonicky nebo návštěvou pobočky.

Pokud se rozhodnete sjednat pojištění přes internet, tak lze ušetřit až kolem deseti procent z ceny pojištění. Pojišťovny se tak snaží motivovat lidi vyřizovat vše online a snižovat náklady na kamenné pobočky.

Pokud hledáte nejlevnější nabídky cestovního pojištění od pojišťoven a jejich limity plnění, tak můžete vyzkoušet z několika dostupných internetových porovnávačů. Díky nasmlouvaným podmínkám se můžete dostat na lepší cenu než při sjednání pojištění přímo v pojišťovně.

Cestovní pojištění v rámci bankovního účtu

Aktuálně mnoho bank nabízí sjednání cestovního pojištění pro své klienty, kteří u nich mají zřízený bankovní účet. Pojištění není automatickou součástí běžného účtu, nýbrž jako doplněk, který lze přikoupit. Výhoda tohoto typu pojištění je velmi nízká cena, celoroční pokrytí v rámci celého světa a poskytnutí pojistné ochrany při maximální délce pobytu v zahraničí až 90 dní. 

Součástí pojištění je většina základních připojištění (pojištění zavazadel, odpovědnosti za způsobené škody, atd.) včetně asistenční služby. Většinou je možné si lehce připlatit a zahrnout do pojištění i rizikové sporty. Dobré je ovšem dát si pozor na pojistné podmínky a rozsah pojistných limitů. Ty se u jednotlivých bank liší a limity můžou být nižší, než byste chtěli. Zvlášť u odpovědnosti za způsobené škody, například chystáte-li se na hory. Následně je nutné se připojistit, což automaticky navyšuje celkovou cenu pojištění.

Vhodné je si dojít před cestou do banky a zeptat se, na co se pojištění vztahuje, jaké má výluky a pojistné limity.

Zdravotní pojišťovna

Chcete ušetřit na cestovním pojištění a zároveň mít dostatečné pojistné limity? Zkuste kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu. Většina z nich nabízí klientům slevy, díky nimž přijde týdenní pojištění na daleko méně, než když využijete klasickou komerční pojišťovnu. Přitom pojistné limity nepatří k těm nejmenším.

ISIC, ITIC, YTC a ALIVE

Držitelé karet ISIC, ITIC, YTC a ALIVE mohou využít různé varianty cestovního pojištění nabízeného pojišťovnou UNIQA. Pojištění k těmto kartám je atraktivní nejen bezkonkurenčně nízkou cenou, ale i pojištěním některých rizikových sportů či možností sjednání pojištění na dlouhodobý výjezd v rámci Evropy či celého světa.

Evropské zdravotní pojištění

V rámci karty zdravotní pojišťovny máte nárok na základní zdravotní péči ve většině evropských zemí (EU + Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko), a to ve stejném rozsahu jako jejich občané.

Evropský zdravotní průkaz však kryje pouze nejnutnější léčebné výlohy v zařízeních zapojených do systému veřejné zdravotní péče, které nemusí být zdarma, poskytovat nejkvalitnější péči a být dostupné všude. Pojištění rovněž nezahrnuje transport, repatriaci či takzvanou spoluúčast, částku, kterou musí pojištěný zaplatit ze svého a která mu nebude vrácena (regulační poplatky, poplatky na lécích či náklady za zdravotní potřeby).

Pokud využijete pomoc soukromého lékaře, počítejte s tím, že vše budete muset hradit ze svého, což už je velký důvod, proč bychom se neměli spoléhat na Evropské zdravotní pojištění!

3. Co dělat v případě nehody či potřeby zdravotní péče a po návratu domů?

Pokud se vám cokoliv přihodí v zahraničí, tak co nejdříve kontaktujte asistenční službu v rámci cestovního pojištění a nahlaste pojistnou událost.

Číslo na asistenční službu najdete na kartičce, kterou byste měli mít neustále u sebe a kterou dostanete při sjednání cestovního pojištění. Asistenční služba vám poradí, jak řešit aktuální problém, doporučí vhodné zdravotní zařízení, v nouzové situaci se postará o vyslání opatrovníka a zároveň pomůže s komunikací v cizím jazyce.

Pokud za ošetření budete muset sami na místě zaplatit, uschovejte si všechny lékařské zprávy a účtenky. V případě nedostatku finančních prostředků požádejte asistenční službu o poskytnutí platební garance léčby.

Způsobili vám škodu nebo jste způsobili škodu

Pokud došlo k úrazu cizím zaviněním, snažte se zajistit veškeré informace o tom, kdo vám zranění způsobil, zajistěte si výpovědi svědků a ohlaste nehodu na policii. V případě, že se viník z místa nehody vytratí a nepodaří se ho vypátrat, tak není logicky možné čerpat náhradu škody z jeho pojištění. Přesto vaše pojišťovna stále hradí veškeré náklady spojené s ošetřením a hospitalizací, pouze přicházíte o možnost ušlých zisků a ostatních nákladů v případě rekonvalescence.

Naopak, pokud jste způsobili škodu cizí osobě a máte sjednané pojištění odpovědnosti, tak nejdříve konzultujte situaci s asistenční službou, než cokoliv potvrdíte! V případě neviny, nahlaste událost na polici a mějte jistotu, že je vše správně zdokumentované. Nepodepisujte nikdy nic, čemu zcela nerozumíte. Vždy doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce.

Ztracená nebo ukradená zavazadla

Stejně jako ve všech případech je nejlepší kontaktovat asistenční službu, která posoudí, zda máte nárok na krytí a tím pádem si musíte zajistit veškeré náležitosti či naopak musíte uplatnit škodu na dopravci či provozovateli zařízení.

V případě okradení asistenční služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže s vyřízením náhradních cestovních dokladů.

Postup po návratu

Co nejdříve po svém návratu kontaktujte pojišťovnu a vyplňte formulář pro ohlášení pojistné události. Přiložte originální lékařskou zprávu, účty za léky a veškeré ostatní výdaje spojené s úrazem. S pomocí při vyplnění se můžete obrátit na svou pojišťovnu. V případě úrazu přesně popište, jak k němu došlo a co bylo jeho příčinou. U škody na majetku přiložte policejní protokol, výpovědi svědků, případně fotodokumentaci.

Celkově nepodceňujte sjednání cestovního pojištění, ať už z důvodu ušetření času či peněz. Nečekejte na okamžik, kdy si budete muset sami sobě položit otázku, proč jsem si jen nezařídil/a lepší cestovní pojištění. Přečtěte si recenze o pojišťovnách a zjistěte si konkrétní pojistné podmínky pro vámi zvolené aktivity. Pokoušet se tvrdit, že se vám stal úraz jinak, snažit se dostat z místa nehody před zavoláním pomoci nebo čekat na ošetření po návratů domů je velmi nepříjemné a mnohdy i značně nebezpečné.

Zajímáte se o cestovní pojištění, máte vlastní zkušenosti nebo víte jak článek ještě rozšířit? Podělte se s námi o vaše znalosti a tipy v komentářích a pomozte tak i dalším cestovatelům předejít stejným potížím.

2 Vložit komentář