Jazyk a kultura ve Walesu

Původním oficiálním jazykem země je keltská velština, kterou hovoří zhruba pětina obyvatel země. S druhým oficiálním jazykem, angličtinou, nemá mnoho podobného a našim uším zní naopak velmi kuriózně. Naštěstí je však angličtina všude rozšířená jak v mluvené, tak i v psané podobě, proto vám domluva nebude dělat potíže.

Náboženství ve Walesu

Původní církví v zemi je církev anglikánská, od převratu v 17. století se však začaly objevovat také mnohé další. Na svých cestách tak běžně narazíte na kostely baptistické či kalvinistické.

Velšské památky zapsané v seznamu UNESCO

Wales má v současné době 3 zápisů na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Seznam památek UNESCO:

  • Gwynedd - hrady a opevnění krále Eduarda I.
  • Blaenavon – průmyslová krajina v okolí
  • Akvadukt Pontcysyllte
káťaPandaCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna