Vstupní podmínky a víza na Kypr

Jelikož je Kypr členským státem Evropské unie, tak potřebují občané České republiky ke vstupu pouze platný platný pas či občanský průkaz. Občanský průkaz je dostačující, ať cestujete letecky nebo po zemi.

Přechod mezi severním a jižním Kyprem

Konflikt mezi severní a jižní částí země vyústil v situaci, která považuje za nelegální jakýkoli vstup přes území tzv. Severokyperské turecké republiky. Pakliže byste vstoupili na území Kypru v severní části, nebude vám umožněn přechod do jižní oblasti. Přechod z jižní na severní část je pro turisty bezproblémový, může ale nastat situace, kdy budete vyzváni k předložení letenky či jiného dokumentu, abyste dokázali legální vstup na území Kypru (tj. vstup přes území jižní části, která je pod kontrolou vlády).

Cestovní dokumenty

Při cestování bez cestovní kanceláře se nezapomeňte do tří měsíců od vstupu na území Kypru zaregistrovat na příslušném imigračním úřadě.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.

katie_miaCestovní průvodce

Vkládej nový obsah

Čím více informací máme, tím lépe můžeme sloužit tobě i ostatním s výběrem zajímavých míst a turistických cílů.
Už jsme rozdali 101252 pírek.

1 pírko = 1 koruna